Klíčové pojmy

Affiliate partneři

Affiliate partner je subjekt patřící do skupiny společností Google.

Mezipaměť dat aplikací

Mezipaměť dat aplikací je archiv dat v zařízení. Může například umožňovat, aby webová aplikace mohla být spuštěna bez připojení k internetu, nebo vylepšovat výkon aplikace díky rychlejšímu načítání obsahu.

Webové úložiště prohlížeče

Webové úložiště prohlížeče umožňuje webovým stránkám ukládat data do prohlížeče v zařízení. Je-li používáno v režimu místního úložiště, umožňuje ukládat data v rámci všech relací (například aby bylo možné data načíst i po zavření a opětovném spuštění prohlížeče). Jednou z technologií, které používání webového úložiště usnadňují, je HTML5.

Soubor cookie je malý soubor obsahující řetězec znaků, který je při návštěvě webové stránky odeslán do vašeho počítače. Při další návštěvě soubor cookie webové stránce umožní rozpoznat váš prohlížeč. Pomocí souborů cookie lze uložit uživatelská nastavení a další údaje. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby všechny soubory cookie odmítal nebo aby hlásil, když se vám soubor cookie někdo pokusí zaslat. Některé funkce nebo služby na webových stránkách však bez souborů cookie nemusí fungovat správně. Na ostatních platformách, kde soubory cookie nejsou dostupné nebo je nelze použít, například v Inzertním ID dostupném v mobilních zařízeních Android, jsou k obdobným účelům používány jiné technologie. Přečtěte si, jak Google využívá soubory cookie a jak využívá data (včetně souborů cookie), když používáte weby nebo aplikace našich partnerů.

Zařízení

Zařízení je počítač, jehož prostřednictvím lze používat služby Google. Zařízení může být například stolní počítač, tablet nebo chytrý telefon.

Účet Google

Přístup k některým našim službám můžete získat tak, že si zaregistrujete účet Google a poskytnete nám určité osobní informace (obvykle své jméno, e-mailovou adresu a heslo). Tyto informace o účtu budou použity k ověření při přístupu ke službám a budou účet chránit proti neoprávněnému přístupu jiných uživatelů. Svůj účet můžete kdykoli upravit nebo ukončit prostřednictvím nastavení účtu Google.

Referrer protokolu HTTP

Referrer protokolu HTTP je informace, kterou webový prohlížeč odešle cílové webové stránce, obvykle když uživatel klikne na odkaz na cílovou stránku. Referrer protokolu HTTP obsahuje adresu URL poslední webové stránky, kterou prohlížeč navštívil.

IP adresa

Každé zařízení připojené k internetu má přidělené jedinečné číslo, které se nazývá IP adresa. Tato čísla jsou obvykle přidělována v blocích podle zemí. Pomocí IP adresy lze proto často zjistit, ze které země se zařízení k internetu připojuje.

Informace, které neumožňují osobní identifikaci

Toto jsou informace, které jsou o uživatelích zaznamenány tak, aby již nepředstavovaly jednotlivě identifikovatelné uživatele ani na ně neodkazovaly.

Osobní údaje

Údaje, které nám poskytnete a které vás osobně identifikují. Jedná se například o jméno, e-mailovou adresu, fakturační údaje nebo další údaje, které může společnost Google k takovýmto údajům logicky přiřadit, například informace, které propojujeme s účtem Google.

Pixelová značka

Pixelová značka je technologie umístěná na webových stránkách nebo v textu e-mailu za účelem měření aktivity na webových stránkách nebo při otevírání či zobrazování e-mailů. Často se používá v kombinaci se soubory cookie.

Citlivé kategorie

Reklamní kategorie může být citlivá, pokud se týká témat jako rasa, náboženství, sexuální orientace nebo zdraví. Při zobrazování personalizovaných reklam můžeme přiřadit identifikátor ze souborů cookie nebo podobných technologií k zájmům jako „Vaření a recepty“ nebo „Cestování“, ale nikoli k citlivým kategoriím. Podobné zásady uplatňujeme i u našich inzerentů.

Citlivé osobní údaje

Toto je zvláštní kategorie osobních údajů, které souvisejí s důvěrnými zdravotními informacemi, rasovým nebo etnickým původem, politickým nebo náboženským přesvědčením nebo sexualitou.

Protokoly serveru

Když navštívíte naše webové stránky, naše servery (stejně jako většina webových stránek) automaticky zaznamenávají požadavky na stránky. Tyto protokoly serveru obvykle obsahují informace, jako je váš webový požadavek, IP adresa, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, datum a čas požadavku a jeden nebo více souborů cookie, které jednoznačně identifikují váš prohlížeč.

Zde je příklad typického záznamu v protokolu, ve kterém bylo vyhledáváno slovo „automobil“. Následuje rozbor jeho jednotlivých částí:

123.45.67.89 - 25/Mar/2003 10:15:32 -
http://www.google.com/search?q=cars -
Firefox 1.0.7; Windows NT 5.1 -
740674ce2123e969

Jedinečný identifikátor zařízení

Jedinečný identifikátor zařízení (někdy zvaný také univerzálně jedinečné ID nebo UUID) je řetězec znaků, který do zařízení zakódoval výrobce a slouží k jednoznačné identifikaci zařízení (například číslo IMEI mobilního telefonu). Různé identifikátory zařízení se liší podle toho, zda jsou trvalé, zda je mohou uživatelé resetovat a jak k nim lze získat přístup. Dané zařízení může obsahovat několik různých jedinečných identifikátorů. Jedinečné identifikátory zařízení lze použít k různým účelům, například k zabezpečení, zjišťování podvodů, synchronizaci služeb, jako je doručená e-mailová pošta, nebo k uchování nastavení uživatele a poskytování relevantních reklam.