Samoregulační rámce

Naposledy upraveno: 20. září 2016

Jak je popsáno v našem osvědčení Privacy Shield, ve věci shromažďování, využívání a uchovávání osobních údajů uživatelů z členských zemí Evropské unie splňujeme podmínky systému předávání osobních údajů mezi EU a USA v obchodních vztazích s názvem Privacy Shield (štít EU–USA na ochranu soukromí) stanoveného Ministerstvem obchodu Spojených států amerických. Společnost Google (včetně společnosti Google Inc. a jejích amerických dceřiných společností, jež jsou v jejím stoprocentním vlastnictví) osvědčila, že dodržuje principy ochrany soukromí Privacy Shield. Společnost Google nadále nese odpovědnost za osobní údaje sdílené se třetími stranami za účelem externího zpracování naším jménem na základě podmínek pro další předávání. Zásady jsou popsány v sekci Informace, které sdílíme. Další informace o programu Privacy Shield a o osvědčení společnosti Google naleznete na webu Privacy Shield.

Pokud máte dotaz ohledně postupů v oblasti ochrany soukromí v souvislosti s osvědčením Privacy Shield, kontaktujte nás. Společnost Google s ohledem na případné vyšetřování a vynucování podléhá Federální obchodní komisi Spojených států amerických. Můžete také podat stížnost místnímu úřadu na ochranu osobních údajů. Společnost Google se ve spolupráci s tímto úřadem pokusí váš problém vyřešit. Jak je popsáno v příloze 1 principů systému Privacy Shield, systém Privacy Shield za určitých okolností poskytuje právo vyvolat závazné rozhodčí řízení s cílem vyřešit stížnosti, které se nepodařilo vyřešit jinými prostředky.

Ve věci shromažďování, využívání a uchovávání osobních údajů ze Švýcarska splňujeme podmínky americko-švýcarského rámce Safe Harbor stanoveného Ministerstvem obchodu Spojených států amerických. Společnost Google osvědčila, že dodržuje principy ochrany soukromí Safe Harbor. Při nakládání s osobními údaji ze Švýcarska se dále řídíme principy systému předávání osobních údajů mezi EU a USA v obchodních vztazích s názvem Privacy Shield. Další informace o programu Safe Harbor a osvědčení společnosti Google najdete na webu programu Safe Harbor.

Společnost Google také dodržuje oborové zásady pro transparentnost a možnost výběru v online reklamách.