Lidé, o které se na webu nejvíce zajímáte

Příklady

Když vytváříte zprávu a do pole Komu, Kopie nebo Skrytá kopie zadáte adresu, Gmail zobrazí návrhy adres z vašeho seznamu kontaktů. Na prvním místě budou uvedeny adresy, na které posíláte e-maily nejčastěji. Další informace